Zemní a výkopové práce

Provádíme částečné i kompletní demolice budov, průmyslových areálů, zemědělských objektů, apod. V rámci demoličních prací jsme schopni zajistit i odborné statické posudky nosných konstrukcí, provádíme dočasné zajištění inženýrských sítí u částečně demolovaných objektů, demolice v hustě zastavěných lokalitách, stísněných prostorech a další práce dle přání klienta. Sutiny z demoličních prací dále zpracováváme a drtíme. Veškerou recyklaci a likvidaci materiálů z demoličních a bouracích prací provádíme v souladu s přísnými ekologickými normami.

 phoca_thumb_l_zem-01 phoca_thumb_l_zem-02 phoca_thumb_l_zem-03 phoca_thumb_l_zem-04 phoca_thumb_l_zem-05 phoca_thumb_l_zem-06 phoca_thumb_l_zem-07 phoca_thumb_l_zem-08 phoca_thumb_l_zem-09 phoca_thumb_l_zem-10 phoca_thumb_l_zem-11 phoca_thumb_l_zem-12 phoca_thumb_l_zem-13 phoca_thumb_l_zem-14