Společnost PVZ, s.r.o. si uvědomuje dokladovou a procesní náročnost realizace staveb spolufinancovaných z fondů EU, případně i z národních dotačních titulů. Příjemcům dotace nabízíme pomocnou ruku při vyúčtování uznatelných nákladů a jsme schopni garantovat dodržení všech závazných parametrů přidělené dotace.