Nový email

Pro urychlení zpracování doručené fakturace zaveden nový email pro příjem faktur a podkladů k fakturaci od dodavatelů  fakturace@pvz-cz.eu