Nakládání a skladování odpadů

Zajišťujeme skladování materiálů po demolicích vč. nakládání s nebezpečnými odpady, transport odpadů z místa původu na skládky nebo dekontaminační stanice, uložení nebo úpravy odpadů dle zákonných norem. V rámci naší činnosti disponujeme deponiemi zeminy a suti v okolí Prahy.
phoca_thumb_l_nso-01 phoca_thumb_l_nso-02 phoca_thumb_l_nso-03 phoca_thumb_l_nso-04 phoca_thumb_l_nso-05 phoca_thumb_l_nso-06 phoca_thumb_l_nso-07 phoca_thumb_l_nso-08 phoca_thumb_l_nso-09 phoca_thumb_l_nso-10