Výstavba inženýrských sítí

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní výstavbu i přeložky inženýrských sítí, jako jsou vodovodní řady, kanalizace (dešťová, splašková, aj.), odvodňovací systémy, plynovody, horkovody, elektro přípojky, veřejné osvětlení a telekomunikační rozvody.
V rámci našich staveb klientům nabízíme optimalizaci nákladů, zajištění navazujících služeb a kompletní servis v podobě:

  • provedení souvisejících zemních prací, včetně uvedení dotčených povrchů do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky).
  • geodetického zaměření inženýrských sítí, včetně projednání se správci dotčených sítí.
  • pokládky sítí i do hlubokých výkopů s náročným pažením, v případě potřeby zajišťujeme i provedení protlaků či tuneláží (bezvýkopové technologie).

phoca_thumb_l_is-01 phoca_thumb_l_is-02 phoca_thumb_l_is-03 phoca_thumb_l_is-04 phoca_thumb_l_is-05 phoca_thumb_l_is-06 phoca_thumb_l_is-07 phoca_thumb_l_is-08 phoca_thumb_l_is-09 phoca_thumb_l_is-10 phoca_thumb_l_is-11 phoca_thumb_l_is-12 phoca_thumb_l_is-13 phoca_thumb_l_is-14