Naše služby

Zemní práce

Společnost PVZ má bohaté zkušenosti s prováděním veškerých zemních prací, jako jsou hrubé terénní úpravy, stabilizace zemin, skrývkové práce...

Zobrazit více


Demolice

Provádíme částečné i kompletní demolice budov, průmyslových areálů, zemědělských objektů, apod. V rámci demoličních prací jsme schopni zajistit i odborné statické posudky...

Zobrazit více


Výstavba inženýrských sítí

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní výstavbu i přeložky inženýrských sítí, jako jsou vodovodní řady, kanalizace (dešťová, splašková, aj.), odvodňovací systémy...

Zobrazit více


Ekologické a sanační práce

Naše společnost je plně vybavena pro realizaci zakázek jako jsou revitalizace území, sanace kontaminovaných ploch a areálů...

Zobrazit více


Dopravní stavby

Společnost PVZ nabízí také výstavbu a opravy pozemních komunikací, parkovacích, skladovacích, odstavných a manipulačních ploch, letištních areálů, Železničních a tramvajových tratí, chodníků, stezek, apod...

Zobrazit více


Sportovní stavby

Máme zkušenosti se stavbou montovaných sportovních hal, atletických drah, golfových hřišť, bazénů, koupališť, lyžařských areálů, fotbalových a jiných hřišť.

Kdo jsme ?

Jsme Váš dodavatel staveb od roku 1998!
Naše firma se zabývá stavebními činnostmi:

  • Zemní práce
  • Demolice
  • Výstavba inženýrských sítí
  • Ekologické a sanační práce
  • Dopravní stavby
  • Sportovní stavby

Naší prioritou je profesionalita a spokojenost klienta.
Vysoká kvalita je díky profesionalitě naších pracovníků samozřejmostí.
Jsme vybaveni moderní technologií, strojovým zařízením a mechanizací potřebnou pro realizaci staveb.

Společnost PVZ s.r.o. vlastní veškerá povolení pro nakládání s odpady včetně odpadů nebezpečných. Na stavbách provádíme odstraňování odpadů z místa jejich vzniku odvozem a předáním na skládky, dekontaminační stanice a do dalších zařízeních určených k nakládání s odpady' V rámci naší činnosti disponujeme deponiemi zeminy a suti v okolí Prahy.